Nhà nghỉ và khách sạn tại Bến Tre

Tổng hợp danh sách các khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Bến Tre dành cho các bạn yêu thích du lịch nhé! Các bạn có cần hỗ trợ thêm thông tin gì vui lòng liên hệ 0916574719 hoặc commnet vào hộp bên dưới bài viết.

Khách sạn Bến Tre
Địa chỉ : 8 Trần Quốc Tuấn, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3825332
Khách sạn Đồng Khởi
Địa chỉ : 16 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822240
Khách sạn Công Đoàn Bên Tre
Địa chỉ : 36 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3825082
Khách sạn Hàm Luông
Địa chỉ : 200C Hùng Vương, Phường 5, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3560560
Khách sạn Quê Hương
Địa chỉ : 38 Hai Bà Trưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3835888
Khách sạn Phượng Hoàng
Địa chỉ : 28 Hai Bà Trưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 6284377
Khách sạn Hùng Vương
Địa chỉ : 148-166 Hùng Vương, Phường 3, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822408
Khách sạn Trúc Giang
Địa chỉ : 66 đường 3/2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3545543
Khách sạn Song Nguyên
Địa chỉ : 426C7, khu phố 6, phường Phú Hưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 2210937
Khách sạn Oasis
Địa chỉ : 151 Xã Mỹ Thạnh An, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3338800
Khách sạn Việt Úc
Địa chỉ : 16 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3511888
Khách sạn Hải Long
Địa chỉ : 500 Nguyễn Thị Định, Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3545157
Khách sạn Đại Phúc
Địa chỉ : 1K Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3838877
Khách sạn Đại An
Địa chỉ : 234D8 Hùng Vương, Phường 7, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3512050
Khách sạn Cửu Long
Địa chỉ : Đồng Khởi, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822548
Nhà khách Bến Tre
Địa chỉ : Đường CMT8, Phường 3, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822339
Nhà nghỉ Nhân Duyên
Địa chỉ : 244 Nguyễn Huệ, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3816889
Nhà nghỉ Việt Hồng
Địa chỉ : 194 Nguyễn Huệ, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822292
Nhà nghỉ Việt Hoa
Địa chỉ : 5 Hai Bà Trưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3813016
Nhà nghỉ 99
Địa chỉ : 73 Phan Ngọc Tòng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3831234
Nhà nghỉ 89
Địa chỉ : 477 Nguyễn Huệ, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3701873
Nhà nghỉ Quang Dũng
Địa chỉ : 24 Đoàn Hoàng Minh, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3829447
Nhà nghỉ Song Nhi
Địa chỉ : 519 Đồng Khởi, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 0909 009926
Nhà nghỉ 590
ĐỊa chỉ : 590 Đồng Khởi, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3813609
Nhà nghỉ Hồng Nhung
Địa chỉ : 113 Nguyễn Thị Định, Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3835114
Nhà nghỉ số 9
Địa chỉ : 592 Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3824257
Nhà nghỉ Thanh Thủy
Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 6251270
Nhà nghỉ Tuấn Nguyễn
Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 2477678
Nhà nghỉ Văn Hóa
Địa chỉ : 225A/2 Ấp Sơn Đông, Tp Bến Tre, Bến Tre

Điện thoại : 0969 996990

Đại Việt Tourist chuyên tour Cần Thơ ghép đoàn, cho thuê tàu đi chợ nổi Cái Răng