Khách Sạn, Nhà Nghỉ Tại Hà Tiên - Kiên Giang

Tổng hợp danh sách các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách tại Hà Tiên - Kiên Giang dành cho các bạn yêu thích du lịch nhé! Các bạn có cần hỗ trợ thêm thông tin gì vui lòng liên hệ 0916574719 hoặc commnet vào hộp bên dưới bài viết.


Khách sạn Bảo Tâm
Địa chỉ: 139 Mạc Thiên Tích, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3952944
Khách sạn Đồng Tâm
Địa chỉ: 12,13,14 Lô 5 TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3950555
Khách sạn Dũ Hưng
Địa chỉ: 17 TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3951555
Khách sạn Hà Châu
Địa chỉ: 23 Trần Công Án, Tô Châu, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852553
Khách sạn Hà Tiên
Địa chỉ: 36 Trần Hầu, Đông Hồ, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3951101
Khách sạn Hải Đăng
Địa chỉ: A 15-B16 KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852878
Khách sạn Hải Vân
Địa chỉ: 55 Lam Sơn, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852001
Khách sạn Hải Yến
Địa chỉ: 15 Tô Châu, Đông Hồ, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3851580
Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: Số 3/1 Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852670
Khách sạn Hoàng Dũ
Địa chỉ: 30 Lam Sơn , Đông Hồ, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3851463
Khách sạn Hồng Hoa
Địa chỉ: E 1-B8 KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3850115
Khách sạn Huỳnh Hương
Địa chỉ: 47 Chi Lăng, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852383
Khách sạn Kim Ngân
Địa chỉ: A 16-B8 KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3951741
Khách sạn Long Châu
Địa chỉ: Lô 7 nền 36-37-38, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3260179
Khách sạn Mũi Nai
Địa chỉ: KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3851333
Khách sạn Ngọc Yến
Địa chỉ: 12,13,14,Lô L1, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3952953
Khách sạn Phúc Thảo
Địa chỉ: L2 TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3950767
Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 5 Trần Công Án, Tô Châu, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852740
Khách sạn Việt Toàn
Địa chỉ: 74 Chi Lăng, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3850104
Khách sạn Thu Hà
Địa chỉ: 15,16,17 Mạc Thiên Tích, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3950990
Khách sạn Tú Anh
Địa chỉ: 170 Mạc Thiên Tích, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852031
Khách sạn Hải Hoa
Địa chỉ : 4 Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852120
Khách sạn Sokha
Địa chỉ : 14 Phương Thành, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 6260019
Khách sạn Đông Hồ
Địa chỉ : 2 Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852141
Khách sạn Pháo Đài
Địa chỉ : 1 Mạc Thiên Tích, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3851849
Khách sạn Hải Phượng
Địa chỉ : 52 Đặng Thùy Trâm, Bình San, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852240
Khách sạn Đồng Tâm
Địa chỉ : Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3950555
Khách sạn River Hà Tiên
Địa chỉ : Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3955888
Khách sạn Kim Có 2
Địa chỉ : 21,22,23 Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3957957 – 077 3959999
Khách sạn Thiên Phú
Địa chỉ : 38 Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3952552 – 0932 830330
Khách sạn Green Island
Địa chỉ : Lô B3, Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại :
Khách sạn Ánh Vân
Địa chỉ : 14 Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3959333
Nhà nghỉ Tô Châu
Địa chỉ : 56 Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852148
Nhà nghỉ Thanh Phong
Địa chỉ : 2 Chi Lăng, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3851472
Nhà nghỉ Thanh Nguyên
Địa chỉ : 10 Lam Sơn, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3951224
Nhà nghỉ Hòa Hiệp
Địa chỉ : 33 Bạch Đằng, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3959322
Nhà nghỉ Kiều Oanh
Địa chỉ : 26 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852748
Nhà nghỉ Hồng Nhật
Địa chỉ : 35 Tham Tướng Sanh, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 0989 625353
Nhà nghỉ Minh Trí
Địa chỉ : 22 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852724
Nhà nghỉ Ngân Giang
Địa chỉ : 8 Chi Lăng, THị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852426
Nhà nghỉ Xuân Mai
Địa chỉ : 6 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852470
Nhà nghỉ Hải Trí
Địa chỉ : 12 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3851143
Nhà nghỉ Bảo Toàn
Địa chỉ : 7 Tô Châu, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

Điện thoại : 077 3852383a

Đại Việt Tourist chuyên tour Cần Thơ ghép đoàn, cho thuê tàu đi chợ nổi Cái Răng