Khách sạn và nhà nghỉ tại Vĩnh Long

Tổng hợp danh sách các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách tại Vĩnh Long dành cho các bạn yêu thích du lịch nhé! Các bạn có cần hỗ trợ thêm thông tin gì vui lòng liên hệ 0916574719 hoặc commnet vào hộp bên dưới bài viết.

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 53/9 Phạm Thái Bường, P.4, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3833214
Khách sạn An Bình
Địa chỉ: 3 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3282514
Khách sạn Cửu Long
Địa chỉ: Số 01 đường 1/5, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3823656
Khách sạn Hoàng Hảo
Địa chỉ: 234A Ấp Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3816848
Khách sạn Nam Phương
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, P.1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3822226
Khách sạn Hương Hạnh
Điện thoại : (070) 3822 205/ 2219 68
Địa chỉ : 33/6 Mậu Thân, Tp. Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Hương Mai
Điện thoại: (070) 3825 761
Địa chỉ : 33/15A Phạm Thái Bường, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Trường An
Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 382 3161
Khách sạn Ngũ Long
Điện thoại : 070 3827147
Địa chỉ : 34 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Ngôi Sao
Điện thoại : 070 3836151
Địa chỉ : 81A Trưng Nữ Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Ngọc Trâm
Điện thoại : 070 3836867
Địa chỉ : 1/4 đường 30/4, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Ngọc Trang
Điện thoại : 070 3832581
Địa chỉ : 18 Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Lạc Long
Điện thoại : 070 3822099
Địa chỉ : 2G Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Phụng Hoàng 1
Điện thoại : 070 3825185
Địa chỉ : 2H Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Phượng Hoàng
Điện thoại : 070 3822156
Địa chỉ : 2R Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Vân Trang
Điện thoại : 070 2220198
Địa chỉ : 3D Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Ánh Hồng
Điện thoại : 070 3912590
Địa chỉ : 1/2 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Hoa Ngọc
Điện thoại : 0903 942590 – 070 3837838
Địa chỉ : 1/6 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Trung Kiên
Điện thoại : 070 3827916
Địa chỉ : 1/6A Lưu Văn Liệt, Phường 2, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Phương Thảo
Điện thoại : 070 3822848
Địa chỉ : 105 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Nhật Tân
Điện thoại : (070) 3815 813
Địa chỉ : 60C ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tp. Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Tài Nguyên
Điện thoại : 070 3827235
Địa chỉ : 60/12 Mậu Thân, Phường 3, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Xuân Hương
Điện thoại : 070 823350
Địa chỉ : 245A Phạm Hùng, Phường 9, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Hồng Phượng
Điện thoại : 070 3827352
Địa chỉ : 286, QL 1A, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Nguyễn Mai
Điện thoại : 070 815840
Địa chỉ : 217B Tân Thạnh, Tân Hội, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Khách sạn Phụng Hoàng
Địa chỉ : Số 2H Hùng Vương, Phường 1, Tp Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3825185 – 0939 205932
Nhà Nghỉ Tiến Phong
Điện thoại : 070 3825819
Địa chỉ : 61/22A Mậu Thân, Phường 3, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Nhà nghỉ Đông Phương
Điện thoại : 070 2288387
Địa chỉ : 67/26B Phó Cơ Điều, Phường 4, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Nhà Khách Công Đoàn
Điện thoại : 070 3827852
Địa chỉ : 270 Phạm Hùng, P.9; Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: 55A Đinh Tiên Hoàng, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 382 1044
Nhà nghỉ Khánh Phong
Địa chỉ: 80/4A Khóm 4 Phó Cơ Điều, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại : (070) 3829812

Đại Việt Tourist chuyên tour Cần Thơ ghép đoàn, cho thuê tàu đi chợ nổi Cái Răng