Tập 1: Ghe khóm chợ nổi Cái Răng

 Cùng Đại Việt Tourist trải nghiệm ăn khóm trên ghe thương hồ trên chợ nổi Cái Răng nha!


Đại Việt Tourist chuyên tour Cần Thơ ghép đoàn, cho thuê tàu đi chợ nổi Cái Răng