DV - T5 - 04 - SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CẦN THƠ – CHỢ NỔI – CHÂU ĐỐC – RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – MIẾU BÀ (4N3Đ)

05:19 |

Read more…

DV – T5 - 03 - SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHỢ NỔI – XÓM LÀM ĐỒ CHƠI DÂN GIAN – THƯỞNG THỨC TRÀ HOA – ĐÌNH BÌNH THỦY – CỒN SƠN – VƯỜN TRÁI CÂY – VƯỜN CÒ – LÀNG BÈ (3N2Đ)

05:08 |

Read more…

DV - T5 - 05 - SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHÂU ĐỐC – ĐỒNG THÁP - VƯỜN CHIM GÁO GIỒNG - VƯỜN HOA SA ĐÉC – XÓM LÀM ĐỒ CHƠI DÂN GIAN – THƯỞNG THỨC TRÀ HOA (6N5Đ)

05:05 |
Read more…

DV - T5 - 01 - SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU (2N1Đ)

04:59 |

Read more…

DV – T5 - 02 - SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHỢ NỔI – VƯỜN RAU – XÓM LÀM ĐỒ CHƠI DÂN GIAN – THƯỞNG THỨC TRÀ HOA (3N2Đ)

04:42 |

Read more…