VINH - VIÊN CHĂN - BĂNGKOK - PATAYA - SIEMRIEP - PHNONGPHENH - TP.HCM

Liên hệ

 Thời gian khởi hành:

 Địa điểm khởi hành:

 Thời gian tour: 9 NGÀY 8 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển:

VINH - VIÊNG CHĂN - BĂNGKOK - PATTAYA - VINH

Liên hệ

 Thời gian khởi hành: 6h00

 Địa điểm khởi hành:

 Thời gian tour: 7 NGÀY 6 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển: Đi bằng ô tô

VINH - VIÊN CHĂN - UDONTHANI ( THÁI LAN) - PAKSAN - VINH

Liên hệ

 Thời gian khởi hành: 6h00

 Địa điểm khởi hành: Vinh

 Thời gian tour: 4 NGÀY 3 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển: Đi/về bằng ô tô

VINH – XIÊNG KHOẢNG – LUONGPRABANG – SÂN BAY LPB

Liên hệ

 Thời gian khởi hành:

 Địa điểm khởi hành: Ga Vinh

 Thời gian tour: 4 NGÀY 3 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển: Đi/về bằng ô tô

VINH - VIÊNG CHĂN - PAKSAN – VINH

Liên hệ

 Thời gian khởi hành:

 Địa điểm khởi hành: TP Vinh

 Thời gian tour: 4 NGÀY 3 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển: Về bằng ô tô

SÂN BAY WATTAY - VIÊN CHĂN - SÂN BAY WATTAY

Liên hệ

 Thời gian khởi hành: 8h20

 Địa điểm khởi hành: Sân bay Wayttay

 Thời gian tour: 3 NGÀY 2 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển:

KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC LÀO - TRIỆU VOI VÀ THÁI LAN - XỨ SỞ CHÙA VÀNG

Liên hệ

 Thời gian khởi hành: THEO YÊU CẦU KHÁCH

 Địa điểm khởi hành: Cửa khẩu Cầu Treo (đường 8A)

 Thời gian tour: 3 NGÀY 2 ĐÊM

 Phương tiện di chuyển: Đi về bằng ô tô